Chính sách đổi/ trả hàng:

Waffleplace.com.vn không sử dụng chính sách đổi/ trả hàng vì là mặt hàng thực phẩm ăn ngay. Khách hàng chỉ có thể đổi trả lại hàng trong trường hợp nhân viên vận chuyển làm ảnh hưởng đến bề ngoài của sản phẩm.