Chính sách bảo hành:

Các sản phẩm bánh tại waffleplace.com.vn đã được kiểm định chất lượng trước khi bầy tại cửa hàng hoặc giao cho khách, vậy nên waffleplace.com.vn không áp dụng chính sách bảo hành.

Với những sản phẩm khách hàng yêu cầu giao nhận tại hàng, khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm (va chạm khi chuyển hàng) trước khi nhận sản phẩm